Open Flow Yoga: 50 timers efteruddannelse for yogalærere med Birgitte Gorm Hansen

Modul 1: Fredag d. 12. - søndag d. 14. marts 2021
Modul 2: Fredag d. 9. - søndag d. 11. april 2021

Open Flow Yoga er en meditativ og sansebaseret yogaform, som introducerer ikke-lineære flows i din eksisterende undervisning. En uddannelse for dig, der allerede er yogalærer, og gerne vil inspirere dine elever til at mærke efter og lade den fysiske praksis komme indefra. Du får ny inspiration fra tre tendenser, der lige nu bryder frem i det internationale yogamiljø.

 • Ny viden – nye bevægelser: Fascia, tensegritet og den nye yogakrop. Ny anatomisk viden om fascia og funktionel bevægelse har i de sidste 5 år udfordret det geometrisk definerede alignment-paradigme, som har præget yogaens fysiske praksis fra 1930érne og frem. Dette ændrer lige nu på vores billede af yogakroppen, og hvordan den bevæger sig. På uddannelsen tager vi fat i ny viden om bindevæv og bevægelse, og hvilken betydning den får i moderne fysisk yogapraksis. Du lærer tre nye typer af ikke-lineær bevægelse som kan supplere din eksisterende undervisning og give den et mere legende, intuitivt og fascia-orienteret element. Vi arbejder med at finpudse din verbale instruktion, så du forbliver klar og tydelig, selv når du underviser mere komplekse og ikke-lineære bevægelser.


 • Den sensoriske vending i yoga: At undervise asana indefra. Open Flow Yoga er den første yogalæreruddannelse på dansk, som tilbyder en systematisk metode til sansebaseret instruktion. En stor del af den målgruppe som finder yoga i dag, kommer ikke bare til yoga for at bevæge sig. Det tidligere fokus på styrke, smidighed og avancerede yogastillinger mødes nu også med et ønske om ”noget mere”. Ro, nærvær, kropsbevidsthed, selvomsorg, stressreduktion, krisefærdigheder eller at komme ”ud af hovedet og ned i kroppen” står nu mindst ligeså højt på ønskelisten hos den nye yogaelev som ønsket om at være i bedre fysisk form eller at mestre den perfekte armbalance. Det segment yogalærere i dag arbejder med efterlyser således mere kropsligt og sensorisk nærvær i deres bevægelser.
  På uddannelsen undersøger vi, hvordan du kan tale mere præcist til elevens sansning af kroppen, når du underviser ikke-lineære bevægelser. Vi gennemgår historien og anatomien bag den tendens, man kunne kalde en sensorisk vending i moderne yoga, og arbejder praktisk med, hvordan du underviser asana ”indefra”. Dette hjælper dig til at formidle en fri eller legende bevægelse til at give eleven en mere meditativ oplevelse af flow. Du lærer tre lag af verbal instruktion, der skærper det sansebaserede og intuitive element på dine klasser og hjælper dine elever til ikke bare at observere, hvad der sker i kroppen, men også at handle selvstændigt på det, de mærker. • Post-lineage yoga og nye former for læring: Yogaverdenen er begyndt at organisere sig anderledes. Det livslange forhold til en guru eller en hierarkisk opbygget yogaskole (lineage), som indtil sidste generation udgjorde det primære læringsrum for yoga, ændrer sig til det man kan kalde ”post lineage yoga” (Wildcroft 2018). Vi ser i dag en stigende tendens til at læring foregår på tværs at fællesskaber, hvor yogalærere og elever organiserer sig mere flydende og hierarkierne bliver fladere. Netværket og cirklens model blander sig i dag med den klassiske pyramideopbygning, hvor guruen sidder på toppen af hierarkiet. Dette stiller spørgsmålstegn ved den pædagogik vi som yogalærere underviser ud fra, som ofte afspejler den model, vi arvede fra tidligere generationer.
  På uddannelsen får du et hurtigt overblik over den moderne yogahistorie, hvor vi kommer fra og hvor vi er på vej hen. Vi kigger på faldgruberne i både de gamle og de nye måder at lære på og arbejder praktisk med, hvordan du bruger dem bevidst i din undervisning. Du får teori og træning i en pædagogisk tilgang, som sætter fokus på elevens læring (frem for præstation) og styrker elevens egne ressourcer og selvstændighed. Vi kigger også lidt på, hvordan vi i vores undervisning kan arbejde bevidst med den sociale dynamik i rummet og med kontakten til eleverne.
Undervisningen dækker følgende temaer:
 • Open Flow: Du lærer at praktisere, instruere og sekvensere tre nye bevægelsestyper som et krydderi i din eksisterende undervisning. De nye bevægelser, du lærer på uddannelsen, inviterer et meditativt, sanseligt og undersøgende element ind i din undervisning, og kan bruges som supplement, uanset om du underviser udenfor eller indenfor alignmentbaseret yoga.

 • Sansebaseret instruktion: Du lærer at sekvensere din verbale instruktion, så dine elever kan følge med dig trin for trin. Dette gør din instruktion lettere at følge og stiller skarpt på elevens sansning af kroppen og evne til at handle på det, de selv mærker.

 • Motorisk læring: Du bliver introduceret for pædagogiske grundprincipper, der fremmer læring på dine klasser, så dine elever får maksimalt udbytte af undervisningen.

 • Fascia: Du får basal viden om den betydning ny viden om bindevævet er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad – om noget - ved vi egentlig om bindevævet lige nu? Hvad ændrer sig ved den fysiske yogapraksis, når vi forstår kroppen som andet og mere end skelet og muskler?

 • Tensegritet: Du får en basal viden om tensegritet (tensional integrity) og den betydning dette begreb er ved at få i yogaens fysiske praksis. Hvad ændrer sig ved vores måde at undervise i yoga på, når vi ser kroppen mere som en organisk helhed end som en mekanisk struktur?

 • Nye pædagogikker: Som et bud på en nytænkning af de sociale dynamikker som moderne yoga har arvet fra sidste århundrede, undersøger vi nye undervisningsformer hvor yogalærerens ekspertrolle er nedtonet til fordel for elevernes selvstændige og sociale læring.


Uddannelsen inkluderer:
 • 50 kontakttimer med Birgitte, hvor der veksles mellem praksis og teori gennem guidede yogaklasser, oplæg, dialog og gruppearbejde. I tillæg til de 50 timer er der hjemmeopgaver mellem de to moduler, der hjælper til at sikre høj effekt i din læringsproces.

 • Lydoptagelser af de længere yogaklasser, som Birgitte underviser live på uddannelsen.

 • En printet, velskrevet manual, der gennemgår teorien og pædagogikken bag Open Flow Yoga og giver dig referencer til videre læsning.

 • Detaljeret inspirationskatalog over de 40 bevægelser/teknikker, du bliver introduceret for på uddannelsen: Hver teknik er vist med fotos og videolinks, der demonstrerer bevægelsen, samt konkrete forslag til alle tre lag i den verbale instruktion.


Læringsmål:
  Når du har deltaget aktivt på hele uddannelsen og lavet alle hjemmeopgaver skal du kunne:

 • Supplere din eksisterende undervisning med tre nye typer af bevægelse (oscillation, undulation og fluktuation).

 • Identificere tre lag af verbale instruktioner, du kan bruge til at instruere ikke-lineær bevægelse trin for trin.

 • Sekvensere dine instruktioner, så de inviterer en selvstændig læringsproces hos eleven.

 • Reflektere over den sociale dynamik, du skaber med den måde, du rammesætter din undervisning på.

 • Kende til basal viden om fascia og tensegritet.

 • Kende til sansebaseret yoga og de traditioner, der er gået forud.

 • Kende til den moderne yogas historie og reflektere over den betydning, den får i dit arbejde som yogalærer.


Optagelseskrav, pris og booking

Optagelseskrav og kursusbevis:
Kurset henvender sig til dig, der allerede har minimum 100 timers yogalæreruddannelse i bagagen. Det er en fordel hvis du allerede er i gang med at undervise, men ikke et krav. Hvis du har påbegyndt din første yogalæreruddannelse eller har anden uddannelsesbaggrund, du mener kvalificerer til optagelse, så ring eller skriv til Birgitte: mobil: 2616 9309, email: info@birgittegorm.com

Der udstedes kursusbevis for deltagelse efter at uddannelsen er afsluttet. Kursusbevis gives kun til deltagere, der har deltaget i minimum 90% af undervisningen og har lavet de hjemmeopgaver, der ligger mellem modulerne.

Pris:
Uddannelsen koster 8.500 kr.
Mulighed for at betale i to rater inden uddannelsen starter.

Hvordan: Tilmelding, betaling og betingelser:
Du er velkommen til at kontakte Birgitte personligt på telefon eller email, inden du tilmelder dig, hvis du vil vide mere om uddannelsen (mobil: 2616 9309, email: info@birgittegorm.com).

Du tilmelder dig uddannelsen ved at skrive til info@yogacollective.dk, som efter tilmelding sender en elektronisk faktura til din email. Ved tilmelding skal du i din mail skrive dit fulde navn og adresse, eventuelt cvr nummer og firmanavn, samt vedhæfte bevis for din yogalæreruddannelse.

Du reserverer din plads ved at indbetale et ikke-refunderbart depositum på 3700 kr. Det resterende beløb på 4800 kr betales senest 1. februar 2021. Indbetalinger refunderes ikke, med mindre Birgitte og Yoga Collective vælger at aflyse uddannelsen. Det indbetalte beløb kan ikke overføres til senere events eller uddannelser.Hvornår:
Modul 1:
12. -14. marts 2021
Fredag: 11.00 – 19.00
Lørdag: 9.00 – 18.00
Søndag: 9.00 – 17.00

Modul 2:
9. -11. april 2021
Fredag: 11.00 – 19.00
Lørdag: 9.00 – 18.00
Søndag: 9.00 – 17.00

Adresse:
Både den praktiske og teoretiske del af uddannelsen foregår hos Yoga Collective i Jægergårdsgade 14, 2. sal, Aarhus C.

Corona: Retningslinjer og handelsbetingelser
Læs mere nederst på denne side


Underviser Birgitte Gorm Hansen

Birgitte er kendt for sin høje kvalitet som underviser og sin dybe dedikation til undersøgende, sansende og meditativ yoga. Hun har undervist yogalærere hen over de sidste 10 år og står for en udogmatisk, eksperimentel praksis, hvor elevens egen indre oplevelse af kroppen altid er i centrum. Hendes klasser er legende, sensitive og nydelsesfulde invitationer til at elske den krop, du har i dag.

Birgitte har undervist ugentlige yogaklasser siden 2001 og gennemført 5 uddannelser indenfor yoga og meditation, siden hun begyndte at praktisere for snart 25 år siden. Hendes fundament som yogalærer kommer fra Dynamic Yoga suppleret med inspiration fra Yoga Somatics, Continuum Movement, SOMA embodiment og Somatic Experiencing. Buddhistisk meditation har været den bærende pille i hendes praksis fra teenageårene og lige nu studerer Birgitte på 6. år hos sin zen lærer, Genpo Roshi.

Ud over yogaen er Birgitte uddannet psykolog (cand. psych.) fra Københavns Universitet, Ph.d. fra CBS og proceskonsulent fra Attractor. Birgitte har forelæst og forsket på flere danske universiteter gennem årene og var et af de første ansigter på Danmarks største online yogaudbyder Yogavivo. Hun har gæstet flere danske yogalæreruddannelser som assistent, gæsteunderviser og censor igennem de sidste 10 år. I dag tilbyder hun efteruddannelser, mentorforløb og psykologisk procesarbejde for undervisere indenfor yoga og meditationsverdenen. Hendes specialer er sansebaseret alignment, nytænkning af yogaens fysiske praksis samt de psykologiske og sociale dynamikker, der opstår omkring rollen som yogalærer. Frem til 2015 fungerede Birgitte som seniorlærer ved Windfire School of Yoga og arbejdede en stor del af tiden i udlandet. I dag bor hun i København med sin familie og arbejder uafhængigt af yogaskole og stilart. Birgitte er p.t. i gang med en psykologisk specialistuddannelse indenfor Soma Embodiment og Somatic Experiencing.


Retningslinjer og handelsbetingelser vedr. Corona


Hvis du bliver syg eller har symptomer på Covid-19
Hvis du bliver syg med symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet, må du ikke møde op til undervisning. Dette gælder også, hvis der er personer i din husstand, der har symptomer, eller er bekræftet smittet. Ifølge myndighedernes anvisninger skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Der ydes ikke økonomisk kompensation for fravær, hverken Corona-relateret eller af anden årsag. I nogle tilfælde vil det være muligt at deltage på et lignede modul/kursus på et senere tidspunkt. Dette kan være mod en ekstra betaling.

Hvis du får symptomer på Covid-19 i løbet af undervisningen, skal du informere underviseren og tage hjem. Hvis du får konstateret Covid-19 indenfor en uge efter deltagelse i undervisning, så giv os besked om det.

Hvis Yoga Collective bliver pålagt at lukke pga. Coronavirus
Hvis Yoga Collective bliver pålagt at lukke som følge af myndighedernes påbud i forhold til
Coronavirus, Covid-19, efter at uddannelsen er startet, vil undervisningen blive flyttet til en online platform, og afholdt der. Det gælder også, hvis Yoga Collective bliver pålagt at mindske antallet af deltagere betragteligt, så alle tilmeldte deltagere ikke må være til stede i Yoga Collectives lokaler, eller anden valgt lokation, samtidig.

Der ydes ikke økonomisk kompensation for en sådan flytning, heller ikke hvis en deltager ikke
ønsker at deltage online.

Hvis Yoga Collective er nødt til at aflyse inden workshoppens/uddannelsens start refunderer vi
betalingen. Der ydes ikke kompensation for forhåndsbookede togbilletter/hoteller o.lign.

I det tilfælde hvor en del af undervisningen ikke lader sig overflytte til online undervisning, vil der blive fastlagt en ny tidspunkt for denne del. Der ydes ikke økonomisk kompensation for deltagere, der ikke kan deltage.

Hvis underviseren, eller en i dennes husstand har symptomer på Covid-19, eller er bekræftet
smittet inden eller i løbet af et undervisningsforløb, vil undervisningen blive aflyst og Yoga
Collective fastlægger en ny dato, hvor flest muligt kan deltage. Yoga Collective forbeholder sig
retten til at flytte undervisningen eller dele deraf til en online platform.

Vi vil altid gøre, hvad vi kan, for at finde en god løsning.