Yogalæreruddannelse

200 timers hatha yogalæreruddannelse - opstart september 2019


Går du med drømmen om at blive yogalærer eller har du bare en lyst til at fordybe dig i din egen yogapraksis?

I Yoga Collective har vi skabt en yogalærer uddannelse, der tager dig på en oplevelsesrejse i yogaens verden. Den løber over 10 måneder, så du har mulighed for fordybelse og integration. Hovedtemaet er hatha flow, og du vil f.eks. møde forskellige tolkninger af solhilsner, men undervejs vil du også møde forskellige andre stilarter. Yoga er som et mange-grenet træ, og vi vil vise dig nogle af de grene, som vi selv arbejder med og er inspireret af. Denne opdagelsesrejse handler ikke kun om at lære at forstå og formidle yoga. Den handler også om din egen praksis, om at forstå din egen krop og måske endda lære dig selv lidt bedre at kende.

Vores hovedmål er, at du efter endt uddannelse har et indgående kendskab til yoga asana. At du kan sekvensere yogastillinger, og at du kan videregive disse på en sikker og respektfuld måde overfor dine fremtidige elever under temaerne blid yoga og hatha flow.

Som elev på yogauddannelsen skal du forvente, at det i høj grad er et arbejde med dig selv. Det er derfor vigtigt, at du afsætter tid til at indgå i og opleve den proces det er at fordybe sig i sin yogapraksis. Det kræver nysgerrighed og åbenhed at blive en god yogalærer.

De emner, vi studerer på yogauddannelsen, inkluderer:

Yogapraksis:
Uddannelsen har et stort fokus på egen yogapraksis. Vi tror på, at du skal være fortrolig med din egen krop for at videreformidle til andre. Derfor handler en stor del af uddannelsen om din egen praksis. Vi forventer desuden, at du også har en egenpraksis mellem modulerne.

Anatomi og fysiologi: vi undersøger hvordan kroppe er forskellige, og hvordan det har indflydelse på kroppens bevægelighed og alignment i asanas. Vi kigger på knogler, muskler og fascia, vi kigger på kropsholdning, nervesystem og åndedrættet.

Asana lab:
vi går sammen i dybden med yogastillinger, både hvordan de opleves i ens egen krop, og hvordan man guider andre ind i stillingerne.

Åndedrætsøvelser (pranayama) og meditation: pranayama og meditation er en fast del af alle modulerne på uddannelsen. Du bliver introduceret til forskellige meditationer og åndedrætsøvelser, og du lærer at undervise åndedrætsøvelser.

Yogafilosofi, myter og den energetiske krop: yoga er ikke bare en træningsform, og derfor gennemgår vi yogaens baggrund, yoga sutras og yogaens 8 grene. Vi kommer også til at arbejde med chakra systemet og hvad prana er.

Sekvensering og undervisning: du bliver en yogalærer, der kan bevæge dig fra flow yoga til blid yoga, så du kan undervise både aktive og blide yogaklasser. Du lærer at lave klasser til forskellige målgrupper, og hvordan du planlægger og tematiserer både blide yogaklasser og aktive yogaklasser. Vi arbejder med sproget, hvordan man taler til kroppen og guider med ord.

Rollen som Yogalærer:
Vi undersøger rollen som yogalærer og kigger på psykologien, historien og magtdynamikkerne bag lærer-elev forholdet.

yogalæreruddannelse, hathayogalæreruddannelse, yoga teacher training, yoga teacher training aarhus,
Ansøgningskema

For at blive optage på uddannelsen skal du udfylde et ansøgningsskema.

For at du kan deltage på Yoga Collectives yogalæreruddannelse skal du
  • have min 6 måneders yogapraksis
  • være åben for at møde forskellige typer af yoga
  • have lyst til at fordybe dig i yoga
  • have tid til selvpraksis og hjemmearbejde mellem modulerne


AnsøgningsskemaDu kan komme til infoaften mandag den 21.januar kl 17.00 hos Yoga Collective i Jægergårdsgade 14, 2.sal i Aarhus, og høre mere om vores 200 timers uddannelse, få svar på dine spørgsmål og mød Maia og Nadia, der er hovedundervisere på uddannelsen.

Se FB-begivenhed, hvor du kan angive at du deltager eller skriv til til info@yogacollective.dk
Yogalæreruddannelse, Nadia Lunn, Maia Jensen

Hovedlærere:


Nadia Lunn


Når Nadia underviser i yoga, er det med fokus på hvilken funktion yogaen skal udfylde og ikke om kroppen kan indtage den korrekte form. Langsomhed og tid til at sanse er ofte en stor del af yogaen, når Nadia underviser, og det er gennem langsomheden, at yogaen bliver en modvægt til en ofte travl hverdag.

Det er den sansende og undersøgende tilgang til yoga, som Nadia brænder for at undervise i, og det gælder både når hun underviser vinyasa, hatha, blid yoga og yin yoga. Hendes egen rejse startede med Ashtanga yoga, men med tiden har jagten på den fysiske udfordring og mestring af asanas måtte vige pladsen for en tilgang til yoga, der handler om at lytte til kroppens sprog. Hvis du lytter efter kan du nemlig høre, om kroppen siger ja tak eller nej tak til noget. Hvis du kan høre det på din yogamåtte, kan du måske også blive bedre til at høre det i din hverdag. Det er det, yoga handler om for Nadia.

Nadia er uddannet ved Sattva Yoga, Integrated Yin Yoga og yin yoga ved Joe Barnett. Derudover er Nadia uddannet Restorative Yogalærer ved Ateeka/Yoga Somatics Institute, og har gennemført uddannelsen 'Rollen som yogalærer' ved Birgitte Gorm Hansen.

Nadia har de sidste 6 år været dedikeret til at drive og udvikle Yoga Collective, og sammen med Maia har hun skabt en yogaoase, hvor eleverne mærker og lytter til deres krop, og tager en pause fra hverdagen. Udover den almindelige undervisning tilbyder Yoga Collective uddannelser og efteruddannelser til yogalærere. Inden yogalærer-gerningen blev et fuldtids-eventyr blev Nadia desuden uddannet i kommunikation og journalistik.


Maia Jensen

Maia er en erfaren underviser både i hatha yoga, blid yoga og yin yoga.

Det er den kropslige oplevelse, der er i fokus i Maias undervisning. Hvordan vi kan få kontakt til vores krop og dermed os selv gennem bevægelse. Vi skal nyde at bevæge vores krop i hatha yoga, og derfor har Maia fokus på flow og transitioner, og hvordan vi kan kombinere det aktive og stærke med det bløde. Fundamentet og relationen til jorden og tyngdekraften er også central i Maias undervisning, fordi jordforbindelse er væsentlig for, at vi kan mærke os selv og øge vores kropsbevidstheden og fortrolighed med kroppen.

Maia er lidt af en anatominørd, og hun synes, at kroppen er forunderlig, magisk og kompleks. Derfor arbejder Maia med, hvordan vi kan opleve kroppen fra forskellige kropslige perspektiver gennem yoga – f.eks. hvordan det føles at bevæge sig fra sine knogler og opleve kroppens indre arkitektur i yoga.

Maia er blandt andet uddannet fra Hamsa Yoga og i Embodied Flow ved Tara Judelle og Scott Lyons og har deltaget på yin yoga uddannelser hos Sattva Yoga og Joe Barnett. Derudover er Maia uddannet Restorative Yogalærer ved Ateeka/Yoga Somatics Institute. Maia er tillige massør og er uddannet Somatic Exercise Coach ved Lisa Petersen, og så har hun en kandidatuddannelsse i virksomhedskommunikation.

Maia inddrager ofte elementer fra somatics i sin hatha yoga. I somatics arbejder man med kroppens bevægelighed på en bevidst og struktureret måde, så vi kan slippe spændinger, blive mere bevidste om, hvad vores krop fortæller os, og få mere velvære og bevægelighed i kroppen.
yogalæreruddannelse, teacher training, yoga collective yogalæreruddannelse
Uddannelsen foregår i følgende weekender
Modul 1:
fredag d. 27. - søndag d. 29. Sept. 2019

Modul 2:
fredag d. 25. - søndag d. 27. oktober 2019

Modul 3:
fredag d. 15. - søndag d. 17. november 2019

Modul 4:
fredag d. 13. - søndag d. 15. december 2019

Modul 5:
fredag d. 17. - søndag d. 19. januar 2020

Modul 6:
fredag d. 21. - søndag d. 23. februar 2020

Modul 7:
fredag d. 13. - søndag d. 15. marts 2020

Modul 8:
torsdag d. 9. - søndag 12. april 2020 (OBS: 4 fulde dage)

Modul 9:
torsdag d. 21. - søndag d. 24. maj 2020 (OBS: 4 fulde dage)

Tider modul 1 - 7:
Fredag: 17.00 - 21.00
Lørdag: 9.30 - 18.00
Søndag: 9.30 - 17.30

Tider modul 8 og 9:
hver dag kl. 9.30 - 17.00

Eksamen:
lørdag d. 13. og søndag d. 14. juni (du skal kun deltage én af dagene)

Fravær:
For at kunne gå til eksamen og få diplom, må man maximalt have 10 % fravær (20 timer) i løbet af uddannelsen. Det svarer ca. til et modul, der forløber fra fredag kl. 17 til søndag kl. 17.30. Hvis du har fravær skal du påregne ekstra hjemmearbejde.

Pris og betalingsbetingelser

Når du bliver optaget modtager du information om betalingsaftaler. Bliver du ikke optaget får du også besked. Når depositum er modtaget, er din plads sikret. Regler for afmelding er altid gældende.

Pris 27.000 kr (24.000 kr hvis den fulde betaling falder inden 1.august).

inkl. i pris er:
  • 200 timers yogalæreruddannelse (9 moduler + eksamen)
  • Manual
  • Eksamen
  • Certifikat
  • 15 klip til Yoga Collective


Depositum:
5000 kr. sikrer din plads. Depositum betales efter optagelse og refunderes ikke.

Resterende beløb:
22.000 kr betales over max 5 rater. Ratebetaling aftales individuelt.
Har du mulighed for at betale det fulde beløb inden 1.8.2019, får du en rabat på 3000 kr, og skal kun betale 24.000 kr for uddannelsen (5000 kr i depositum og 19.000 inden 1.august).


Afmelding:

Ved afmelding inden start refunderes 60 % af betalt beløb (minus depositum)


Har du spørgsmål kan du skrive Nadia på mail: nadia@yogacollective.dk

Yoga Alliance overvejelser

Yoga Collectives 200 timers hatha yogalæreruddannelse lever op til Yoga Alliances minimumskrav og mere til, men er ikke registreret ved Yoga Alliance. Yoga Alliance er udelukkende et register, der er ikke tale om en certificering. Vi har sørget for, at du får mange flere kontakttimer end Yoga Alliance stiller krav om, og at du f.eks. får en meget mere omfattende undervisning i anatomi og fysiologi end Yoga Alliance kræver.

Vi tror ikke på, du bliver en bedre yogalærer fordi, du bliver registreret ved Yoga Alliance eller tager en uddannelse, der er det. Ud over, at en Yoga Alliance RYS-registrering koster penge at få og vedligeholde, så koster det også en masse tid, som vi hellere vil bruge på give dig en uddannelse af høj kvalitet.

Om Yoga Alliance
Yoga Alliance er baseret i USA og er et register over yogalærere og yogaskoler. Det er ikke en certificering. Det er korrekt, at Yoga Alliance stiller nogle minimumskrav til en uddannelse, men der er tale om et online ansøgningssystem, hvor der ikke følges op på, om en uddannelses indhold er af høj kvalitet.

Her kan du læse andres tanker om at tilbyde en uddannelse, der ikke er registreret ved Yoga Alliance: https://yogadetour.com/blog-2016-3-24-why-you-dont-need-a-certificate-from-yoga-alliance/