Workshops og uddannelser

Flere gange om året inviterer Yoga Collective til ekstra fordybelse med workshops og uddannelser. Det er ofte undervisere ude fra, der underviser workshops og uddannelser. Det er de undervisere, der inspirerer os i vores egen praksis, og den inspiration vil vi gerne dele med jer. Du kan også finde workshops, der undervises af Maia, Nadia eller andre af Yoga Collectives undervisere.

Næste workshop:
10.10.18

Kropsbevidsthed i praksis (Fuldt booket)

“Den bedste, billigste og mest vedvarende vej til større livsglæde og selvindsigt går via en større kontakt til kroppen.”

På workshoppen her stifter du bekendtskab med en række af de øvelser, du finder i bogen “Kroppens indre landskaber” - øvelser hentet fra bl.a. den tibetanske meditationstradition, indisk yoga & japansk aikido. Og du vil blive præsenteret for de tanker, som ligger bag idéen om målrettet kropsbevidsthedstræning: Hvad er kropsbevidsthed for noget, hvordan opøver man det, og hvordan hænger krop, følelser og tanker sammen?

Læs mere


28.10.18
Conscious Touch with Ateeka
- Touch & Contact for your yoga practice

Learn how touch/contact in your yoga practice can move from correction to CONNECTION.

TOUCH is one of the most potent forms of communication that we as humans have to convey connection, safety and trust. A person who can connect with another through different channels of communication (words, touch, energetically) has the potential to support in deep and healing ways.

This EXPERIENTIAL 1 day workshop is for people who love and practice any style of yoga. You will learn many hands-on techniques that you can use as a yoga teacher in your classes as well as point-work on your self that will help to circulate energy and bring balance.

Læs mere