Vi har nu taget det nye bookingsystem i brug.
Hvis du ikke har modtaget en mail med link til at oprette adgang til din nye profil, så tjek din spam mappe.

Hvis emailen heller ikke findes der, så gå til 'LOGIN' på hjemmesiden derefter 'Glemt Kodeord'. Det burde kunne give dig adgang. Hvis det heller ikke virker, så send en mail til info@yogacollective.dk
Beskriv gerne eventuelle fejlmeldinger du møder.

App


Husk, at app'en MindBody IKKE kan bruges længere. Der kommer en ny app, der kommer til at hedde YC Studio. Den er ikke helt klar endnu, men den er lige på trapperne til iPhone. Android kommer lidt senere.
Vores booking system er lavet til at fungere på telefon og iPad fra browser. Ved at trykke på browseren menu og vælge føj til startside kan du ligge en genvej til bookingsystemet på din telefon, så den ligger sammen med dine apps.

Medlemskaber

Lige nu har vi lidt problemer med vores betalingsgateway, der betyder at man ikke kan købe medlemskaber. Derfor kan du lige nu købe 'ubegrænset yoga i 30 dage' som er lidt lige som et medlemskab, det fornyer bare ikke efter de 30 dage.
Hvis dit medlemskab er blevet overflyttet fra MindBody, og du ikke kan booke, så skriv til info@yogacollective.dk.

Nyt bookingsystem i Yoga Collective


ENGLISH BELOW

Pr 1.10.2019 skifter vi til et nyt og bedre bookingsystem.

I første omgang skal du ikke gøre noget selv. Vi flytter din profil, dine klip/dit medlemskab, og alle de klasser, du har booket fra den 1.10.2019 og fremadrettet.

På dagen, d. 1. oktober, vil du modtage en email med et link til at oprette en ny adgangskode. Du trykker blot på linket og indtaster din nye adgangskode, så er du klar til at logge ind på det nye system. Hvis du ikke modtager en email fra os, så husk at tjekke din spam mappe.

Alternativt, kan du blot indtaste din email (samme emailadresse som du brugte til MindBody), når du skal logge ind første gang og oprette et nyt kodeord ved at klikke på ‘glemt kodeord’. Derefter er du klar til at booke klasser igen.

Vi har ikke mulighed for at flytte dine kortoplysninger med over i det nye system, så når du skal købe medlemskab eller klippekort næste gang skal du indtaste dine kortoplysninger på ny.

Du kan bruge bookingsystemet fra www.yogacollective.dk eller via vores app

Fra d. 1.10.2019 vil det være det nye system, du ser på vores hjemmeside. Du kan ikke bruge MindBodys app længere, og vi anbefaler at du sletter den, med mindre du bruger den til andre yogastudier eller træningscentre.

OBS: Oplysninger om deltagelse på tidligere klasser og køb bliver ikke overflyttet, så hvis du vil beholde dem anbefaler vi, at du downloader dem fra din profil inden d.1.10.2019

Medlemskaber

Hvis du har et medlemskab, så vil resten af din medlemskabsperiode/måned stå på din profil til at starte med, og du kan booke klasser, så snart du har oprettet dit kodeord. Dit medlemskab fortsætter kun, hvis du indtaster dine kortoplysninger i det nye bookingsystem, da vi ikke kan flytte dine kortoplysninger med over i det nye system.

Du skal være opmærksom på, at vilkårene for medlemskaber bliver lidt anderledes, som det er uddybet nedenfor. Når du fortsætter dit medlemskab, accepterer du samtidig de nye vilkår:

Vilkår og priser for medlemskaber med automatisk fornyelse:
Oprettelsesgebyr: 0 kr.
Opsigelsesperiode: løbende måned + 30 dage.
Bero: 4 gange om året kan du gratis sætte dit medlemskab i bero fra 7 dage og op til 1 måned.

Fuldt månedsmedlemskab: 445 kr
Fuldt månedsmedlemskab med 10% rabat*: 400 kr

Formiddagsmedlemskab: 295 kr (der gives ikke studierabat på fri formiddag)

*10 % rabat gives til: studerende på SU, pensionister, dagpengemodtagere, langtidssygemeldte og lignende.

Du kan altså stadig have det samme medlemskab til den samme pris. Den største forskel er, at du nu skal planlægge afslutningen af dit medlemskab lidt mere end tidligere, fordi systemet skal have en længere varsling for at kunne afslutte medlemskabet.
F.eks. Har du et medlemskab der er aktivt fra d. 1. oktober., og opsiger det d. 15. oktober, så er den sidste dag du kan deltage på klasser d. 30. november (i dette eksempel bliver der altså betalt for medlemskabet d. 1. oktober og den 1. november).

Til gengæld får du mere frihed til at sætte dit medlemskab i bero. Tidligere kunne det kun lade sig gøre at lave bero i en hel måned, men nu kan du vælge at lave bero helt ned til 7 dage og op til 1 måned. Det kan du gøre gratis 4 gange om året. Ønsker du, at gøre det mere end 4 gange på et år, koster det et gebyr på 50 kr pr. gang. Et medlemskab kan dog ikke sættes i bero i opsigelsesperioden.

Hvis du ikke ønsker at binde dig til et medlemskab, kan du i stedet for købe fri yoga i 30 dage ad gangen. Fri yoga i 30 dage er aktivt fra den dag du køber det og 30 dage frem. Det fornyer ikke automatisk og kan ikke sættes i bero.

Fri yoga priser (ingen binding):
Fri yoga i 30 dage: 550 kr
Fri yoga i 30 dage med 10% rabat*: 495 kr

Fri formiddagsyoga i 30 dage: 350 kr (der gives ikke studierabat på fri formiddag)

*10 % rabat gives til: studerende på SU, pensionister, dagpengemodtagere, langtidssygemeldte og lignende.

Bøder ved for sen afmelding
Bødesystemet for medlemskaber fortsætter, men med den ændring, at det koster 25 kr at afmelde sig for sent (mindre end 3 timer før en klasse), men det koster 40 kr, hvis man udebliver fra en klasse. Bøderne gælder for elever med medlemskab, ‘fri yoga’ eller ugekort. Elever med klippekort eller drop ind mister et klip/drop ind klassen.

Klippekort

I det nye system kommer klippekort til at fungere næsten ligesom i det nuværende bookingsystem (MindBody). Du vil dog ikke længere kunne booke dig på en klasse to gange, hvis du gerne vil have en ven med. I stedet skal din ven oprette en profil (det er meget nemt), og købe et klippekort eller drop-in klasse. I løbet af vinteren, vil det dog blive muligt at dele et klippekort mellem to profiler. Det er på nuværende tidspunkt ved at blive udviklet.

Booking og afmelding

Det nye bookingsystem er simpelt og intuitivt, og vi glæder os til at vise jer det.

Booking kan ske fra vores hjemmeside, og der findes en app til Iphone. Vi forventer, at app til android er tilgængelig inden nytår.

I første omgang er der ikke venteliste i det nye system. Derfor er det meget vigtigt, at alle husker at afmelde sig, så snart man finder ud af, at det ikke er muligt at deltage på en klasse alligevel.

Vi håber, bliver ligeså glade for det nye bookingsystem, som vi er.

Hvis der opstår spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til: info@yogacollective.dk

New booking system in Yoga Collective


On 01.10.2019 we will switch to a new and better booking system.

There is very little that you need to do yourself when we make the switch. We will move your profile, your class bundle/membership and all the classes you have booked from 1.10.2019 and forward.

All you have to do is to create a password to get access to your new profile. We will send you an email during the day on 1 October. The email contains a link that you need to follow in order to create your new password and then you are ready to log in to the new system. Please remember to check your spam folder if you have not received the email.

Another option is to write your email in the login window on our webpage (it has to be the same email as you use in our current system MindBody). You can create a password by clicking ‘forgot password’.

We will not be able to move your payment information from Mindbody. That means that you will need to re-enter the information from your credit card next time you need to buy a class bundle or membership.

You can use the booking system from the website or from the app.

From 1 October you will see the new booking system on www.yogacollective.dk. You will not be able to book classes from the MindBody app anymore and we recommend that you delete direct links to the booking system and/or the app (unless you use it for other yoga studios or training facilities).

Please note that all information about attendance and former purchases will not be transferred. If you want to keep those, we recommend that you download it from your profile before 1 October.

Memberships

If you have a membership we will move it to the new system, including the remaining days of the month that you have already paid for. That means that you can book classes as soon as you have created a new password and logged in to the booking system. If you want the membership to continue you just need to add your credit card information to your profile. If you do not enter your credit card information your membership will end after the last prepaid day.

Please be advised that there are new terms for memberships in the new system. By adding your credit card information and continuing the membership you agree to those terms. You can read more about the new terms below:

Terms and prices for memberships with Autopay:
Setup Fee: 0 DKK.
Notice of Cancellation : Current month + 30 days.
Membership On Hold : Up to 4 times a year you can set your membership on hold free of charge. The hold period can be from 7 days to 1 month.

Full Monthly Membership (Fuldt månedsmedlemskab): 445 DKK
Full Monthly Membership w/ 10 % discount* (Fuldt månedsmedlemskab med 10% rabat): 400 DKK

AM membership (Formiddagsmedlemskab): 295 kr (there is no discount on this membership)

*If you are a full time student, a retiree, on unemployment benefit or similar you can get a 10 % discount.

This means that you can have the same membership for the same price as before. The biggest difference is that you need to plan the cancellation of your membership a bit more than before. This change is because the system needs longer notice to make the cancellation.

Here is an example of how a cancellation of a membership could be:

You have a membership that is active from 1 October, and you cancel it on 15 October. That would make 30 November the last day you can book yoga classes. In this example the payments are made on 1 October and 1 November (there is no payments after 1 November).

A positive change is that you get more options when it comes to putting your membership on hold. In the current booking system it is only possible to hold the membership for 4 weeks at a time. In the new system you have the chance to make the on hold period as short as 7 days and as long as 1 month. It’s free of charge 4 times a year. After that the fee is 50 DKK pr time. A membership cannot be put on hold when it has been cancelled.

If you do not wish to commit to a membership with a longer notice period you can choose to buy access to unlimited yoga for 30 days at a time. We call it Free Yoga for 30 days. It will activate the day you purchase it and give you access to book yoga classes 30 days ahead. It will not renew after the 30 days and it cannot be put on hold.

Unlimited Yoga (No notice period/no auto renew):
Unlimited Yoga for 7 days: 250 kr (no discount on this)

Unlimited for 30 days (Fri yoga i 30 dage): 550 DKK
Unlimited for 30 days w. 10% discount (Fri yoga i 30 dage med 10% rabat)*: 495 DKK

Unlimited AM yoga for 30 days (Fri formiddagsyoga i 30 dage): 350 DKK (no discount on this)

*If you are a full time student, a retiree, on unemployment benefit or similar you can get a 10 % discount.

No show and late cancel fee:
There will still be fee of 25 DKK for late cancellation (less than 3 hour before class). From October on there the no show fee will be 40 DKK. The fees apply to members (both autopay, Free yoga for 30 days and week passes). If you have a Class Bundle you will loose the class if you late cancel or do not show up.

Class Bundles

The class bundles will work almost as you are used to in the current booking system. One change is that it will not be possible to book classes for friends through your profile. If you want to bring a friend he or she has to create their own profile (it is very easy) and buy either a class bundle or a drop in class. During the winter it will become possible to share a class bundle between two profiles, but that feature is still under development.

Booking and class cancellation

The new booking system is very easy and intuitive, and we are looking forward to introduce it.

All bookings can be made from our website (works on phones as well) and there is an app for Iphones. We expect the Android app to be ready before New Year.

In the beginning we will not be able to offer waiting lists for the classes. That means that it is more important than ever before, that you cancel any bookings for classes you cannot join no later than 3 hours before the class begins.

We hope that you will be as happy about the new system as we are.

If you have any questions you are very welcome to write us at info@yogacollective.dk