Ikke sjældent nævnes for eksempel fuldmånen i forbindelse med yoga. I Yoga Collective har vi af og til workshops, der kædes sammen med fuldmånen. Læs lidt om, hvorfor månen sniger sig ind i din yoga.Måske har du lagt mærke til, at der dukker workshops og foredrag om månecyklus og fuldmåne op i yogamiljøet. Du har muligvis undret dig over, hvad yoga har med månen at gøre? Måske bliver du nysgerrig og vil vide mere, måske ryster du på hovedet og tænker, at det er noget nyspirituelt pjat.
Læs videre og bedøm selv, når yogaunderviser Maria Lauridsen Jensen giver sit bud på, hvorfor yoga og måne har noget med hinanden at gøre.

Yoga og månen
Yoga gør kroppen mere modtagelig for naturens rytmer, fordi du kommer ned i kroppen fremfor at være i hovedet. Derfor er det også interessant at arbejde med for eksempel månens cyklus sammen med din yoga praksis, og det er faktisk noget man har gjort helt fra yogaens tidlige tider. Månen har fra tidlig tid givet yogier inspiration til yogastillinger asana, håndtegn mudraer, månehilsener chandra namaskar og forskellige meditationsformer.
Tænk engang hvor mange yogastillinger der hedder noget med måne:
Halvmånestillingen Ardha chandrasana er både navnet på en sidebøjning, en bagoverbøjning samt en balancestilling, som også findes i variationen omvendt halvmånestilling Parivrtta Ardha Chandrasana. Foroverbøjningen harens stilling Sasangasana er muligvis også inspireret af månen, eftersom der ifølge indiske myter ses en hare på den tiltagende halvmåne.
Vediske tekster beskriver at månen indeholder nektar soma, som er en slags gudedrik, der er regenerativ, kan vække kreativitet og føre til uddødelighed. Overført til menneskekroppen ses hovedet som månen, og solar plexus som solen. Soma flyder fra hovedet og ned. Du kan forestille dig at du lader soma flyde fra toppen af dit hoved til den midterste del af din hjerne, til din hals, og lader den fylde dit hjerte (se mere om soma længere nede). Somastrømmen siges at stimulere flowet af hormoner serotonin, som får dig til at føle dig lykkelig, og oxytocin, som giver en følelse af kærlighed.

Månens Cyklus
Månen bevæger sig fra nymåne til fuldmåne. Og den cyklus kan påvirke os – nogle har for eksempel svært ved at sove omkring fuldmåne, og nogle er meget trætte i dagene omkring den mørke måne. På samme måde som månen skaber tidevand, påvirker den menneskekroppe, da størstedelen af kroppe består af vand.

Månen bevæger sig mellem to modpunkter – fra nymånens mørke og usynlighed til fuldmånen, der er lys og rund. Fra vores synsvinkel på jorden tiltager muligheden for at se månens form i tiden fra nymåne til fuldmåne. I perioden fra fuldmåne til nymåne, kan vi dag efter dag se mindre og mindre af månen. På lignende vis er både hvert døgn og hvert år delt ind i perioder domineret af helholdsvis lys og mørke. Her i Norden mærker vi tydeligt naturens cyklus, forår og sommer bliver afløst af efterår og vinter, og kommer igen når vinterens mørke viger for forårets lys. Hver sæson har sin karakter.
Der er altså et modsætningsforhold på spil.
I de mørke periode er der typisk køligere, og der er mere rum for mystisk og hemmeligheder.
I lyse perioder er der varmere, og det er svært at skjule ting.
Solens stråler er mere kraftfulde end månens. Solen forbindes med styrke, varme, effektivitet, målrettethed og ild, hvorimod månen forbindes med afslappethed, kulde, passivitet, reflektion, indadvendthed og vand. Hvor solens egenskaber er yang er månens yin. Solen forbindes med maskuline kvaliteter og månen med feminine. I adskillige kulturer begudiges solen som en mand og månen som en gudinde.

Månecyklussens rytme af kontraster er afspejlet i menneskekroppen. Tag for eksempel dit åndedræt. Den sidste del af din indånding prana kan sammenlignes med fuldmåne, fordi du har fyldt dig selv op med livsenergi. Toppen af din udånding apana kan sammenlignes med nymåne, fordi den energi du indåndede er brugt, hvormed en ny cyklus må starte. Det er således helt naturligt at du fylder dig selv op med ny energi, og derefter ånder det brugte energi ud, så der er plads til ny energi på ny. Venstre næsebor ses i yoga som en port til ida nadi ”månekanalen,” der snor sig fra dit sæde til din højre hjernehalvdel. Højre næsebor ses som porten til pingala nadi, som snor sig fra dit sæde til din ventre hjernehalvdel. Ida nadi er forbundet med det parasympatiske nervesystem og pingala nadi er forbundet med det sympatiske nervesystem. Hvis du har for meget solenergi i kroppen, er du stresset, og hvis du har for meget måneenergi er du træt, tung og uoplagt.

Yoga betyder ”at forene/at smelte sammen” og handler i høj grad om at skabe ballance mellem modsætninger. Det er en god ide at arbejde med at skabe balance mellem din sol- og måneenergi eksempelvis ved at praktisere vekselåndedrættet, ved at veksle imellem hårde og blide yogaformer, eller ved at veksle mellem struktureret yoga og bevægelser styret af intuition sahaja. Formålet med sahaja er at at opleve sig selv som flydende og meditativ, og til at være fri til at gå på opdagelse i kroppens og sindets muligheder.

Fuldmånen
Fuldmånen er kulminationen på noget, som har været tiltagende. Fuldmånen blev i gammel tid set som en kærlig og beskyttende moder og som symbolet på fertilitet, frodighed og kærlighed. Fuldmånen gav anledning til fest og fællesskab, hvorimod nymånen gav anledning til inadvendthed.
Fuldmåne og nymåne er gode anledninger til at reflektere over dit liv, ønsker, planer og drømme. Du kan bruge nymånen til at sætte en intention, men det kan også være, at din undervevidsthed gør dette helt automatisk. Fuldmåneaftenen og natten er den perfekte anledning til at give det frø, som måske er vokset frem inden i dig siden nymåne, lov til at vise sig som en smuk blomst. Fuldmånen giver også anledning til at reflektere over, hvad der ikke længere tjener dig. Ligesom månen har en cyklus, oplever du højest sandsynligt, at der er lyse og mørke perioder af dit liv. Nogle dage har du bare mere energi end andre. At observere naturens rytme øger opmærksomhedden på det naturlige i sådanne svingninger.

Personligt, bliver jeg fascineret ved synet af en fuldmåne, og jeg begynder ofte at reflektere over naturens storhed. Inspirationen fra månen kan udfoldes i en yogapraksis eksempelvis ved at skabe nattehimlens former med kroppen, ved at lade stemningen fra månen inspirere dit tempo og dine bevægelsesmønstre, ved at lade dig inspirere af månens egenskaber eller ved at visualisere månen og stjernerne i meditation.
Det er ikke kun i Østen, at solen og månen har været dyrket i årtusinde. Som et eksempel mente inkaerne, at solen og månen blev født i Titicacasøen, og at de i fællesskab skabte fundamentet for al liv. I nordisk mytologi er månen og solen søskende.
Himlen, døgnets og året rytme minder os om, at vi gennem livet konstant må mediere mellem modsætninger.

The world is the play of the gunas – the universal energies of light, motion, and mass. They take form as the elements and the senses. The purpose of the world is to provide us with experience and thus to lead us to liberation
Shearer 2002:105 – Yoga Sutra 19

Thirst drove me
to the water where
I drank the moon’s reflection
Rumi

Lidt til ordforrådet
Chandra (vedisk tradition): Måneguden
Hatha: ordet betyder ”kraft” eller ”det der går imod ens vilje” hvormed det afspejler den viljestyrke det kræver, at blive forenet med universet – at overgive sig til naturens kræfter. Ifølge yogafilosofi opnår mennesket glæde, når disse kontraster bliver anerkendt og balanceret (Iyengar:520).
Soma (vedisk tradition, Rigveda): en plante, guden for ofringer, en gudedrik og ambrosia, en energi eller nektar der strømmer gennem alle levende væsener. Soma kan give inspiration, udødelighed og fjerne forhindringer så mål kan opnås. Soma er også giftig nektar fra planten af samme navn. Månen blev set som en kop, der indeholdt soma. Soma representerer vandelementet i verden og ojas i kroppen. Ojas er realitetet til vitalitet og regenerering, det er en slagt nektar som dannes via følelser af kærlighed, omsorg og fred, og som gør livet lidt sødere.


Hvis du vil vide mere:
http://www.pantheon.org/articles/s/soma.html
http://www.ancient.eu/Soma/
https://mariasethnography.wordpress.com/2015/07/02/between-tha-ha-and-the-tha-the-sun-and-the-moon/
http://naturguide.dk/manen-og-dens-betydning/
http://www.thelivingyogablog.com/the-meaning-of-hatha-yoga-and-no-its-not-sun-moon/
http://www.almanac.com/content/full-moon-september
http://www.yogamag.net/archives/1979/haug79/2sides.shtml

Bøger:
George, Demetra. 2009. Mysteries of the Dark Moon: The Healing Power of the Dark Goddess
Iyengar, B. K. S.. Light on Yoga
Shearer, Alistair. 2002. The Yoga Sutras of Patanjali. 45-55,94
Rea, Shiva. 2014. Tending the Heart Fire: Living in Flow with the Pulse of Life. S. 94, 139, 160