Medlemskaber


Vilkår og priser for medlemskaber med automatisk fornyelse
Oprettelsesgebyr: 0 kr.
Opsigelsesperiode: løbende måned + 30 dage.
Bero: 4 gange om året kan du gratis sætte dit medlemskab i bero fra 7 dage og op til 1 måned.

OBS:10 % rabat gives til: studerende på SU, pensionister, dagpengemodtagere, langtidssygemeldte og lignende. Gælder ikke Fri Formiddag.

Du kan tilmelde dig 5 klasser ad gangen 4 uger frem i tid. Med andre ord er 5 klasser altid max antal tilmeldinger, du kan have samtidig.

Bero
Du kan vælge at lave bero-periode helt ned til 7 dage og op til 1 måned. Det kan du gøre gratis 4 gange om året. Ønsker du, at gøre det mere end 4 gange på et år, koster det et gebyr på 50 kr pr. gang. Et medlemskab kan dog ikke sættes i bero i opsigelsesperioden. Du sætter medlemskabet i bero ved at sende os en email senest 5 hverdage inden dit medlemskabs betalingsdato (log ind og se datoen under 'Min Profil'. Du skal være opmærksom på, at medlemskabets betalingsdato rykkes fremad med det antal dage du sætter medlemskabet i bero. Du finder vores email her

Afmelding af klasser
Klasser kan afmeldes indtil 3 timer inden klassens start. Ved for sen afmelding eller udeblivelse bliver der pålagt en bøde

Bødesatser:
For sen afmelding: 25 kr i bøde
Udeblivelse 40 kr.

Får du en bøde, bliver pengene trukket på det betalingskort, der er opgivet i forbindelse med medlemskabet. Det gælder både fuldt medlemskab, studiemedlemskab og fri formiddag og alle periodekort. Bøder trækkes en gang om måneden.

Opsigelse af medlemskab
Du afmelder medlemskabet ved at klikke på 'Stop medlemskab' under 'Min Profil'. Husk, at opsigelsesperioden er løbende måned + 30 dage.
Hvis dit medlemskab f.eks. er aktivt fra d. 1. oktober, og du opsiger det d. 15. oktober, så er den sidste dag du kan deltage på klasser d. 30. november (i dette eksempel bliver der altså betalt for medlemskabet d. 1. oktober og den 1. november).

Klippekort og Drop in

Klippekort og Drop In klasser giver adgang til klasser på skemaet, men ikke adgang til yogaklasser markeret som workshops eller forløb.

Klippekort kan ikke deles med andre.

Du kan tilmelde dig 5 klasser ad gangen 4 uger frem i tid. Med andre ord er 5 klasser altid max antal tilmeldinger, du kan have samtidig.

Gyldighed
Drop in klasser: 3 måneder fra købsdato
Introklippekort: 6 måneder fra købsdato
5 klip: 12 måneder fra købsdato
10 klip: 18 måneder fra købsdato
15 klip: 24 måneder fra købsdato


Afmelding
Afmeld altid klasser i god tid, så en anden kan få pladsen.
Du kan afmelde indtil 3 timer inden klassen starter. Afmelder du for sent eller udebliver, så mister du dit klip. Mistede klip ved manglede fremmøde eller for sen afmelding refunderes ikke.

Hvis du står på venteliste, så husk at afmelde dig, hvis du ikke kan komme alligevel. Hvis du får en plads og ikke dukker op, så mister du et klip.

Periodekort - Ubegrænset yoga uden binding

Periodekort er for dig, der gerne vil komme ofte til yoga i perioder, men ikke vil bindes af en opsigelsesperiode.

Periodekort er aktivt fra den dag du køber. I den periode kan du melde dig på alle de klasser du vil (workshops og forløb er ikke med i prisen).

Du kan tilmelde dig 5 klasser ad gangen 4 uger frem i tid. Med andre ord er 5 klasser altid max antal tilmeldinger, du kan have samtidig.

Afmelding af klasser
Klasser kan afmeldes indtil 3 timer inden klassens start. Ved for sen afmelding eller udeblivelse bliver der pålagt en bøde

Bødesatser:
For sen afmelding: 25 kr i bøde
Udeblivelse 40 kr.

Får du en bøde, bliver pengene trukket på det betalingskort, der er opgivet i forbindelse med medlemskabet. Det gælder både fuldt medlemskab, studiemedlemskab og fri formiddag og alle periodekort. Bøder trækkes en gang om måneden.

Bero
Periodekort kan ikke sættes i bero.

*10 % rabat gives til: studerende på SU, pensionister, dagpengemodtagere, langtidssygemeldte og lignende. Dog ikke på Fri FormiddagBEMÆRK: Periodekortene er personlige og kan ikke deles eller overdrages til andre.

Workshops og uddannelser


Tilmelding af workshops foregår gennem vores bookingsystem med mindre andet er anført i beskrivelsen.

Når betalingen er gennemført er pladsen din, og den refunderes hverken helt eller delvist, medmindre workshoppen mod forventning aflyses. Du er velkommen til at sælge din plads til anden side, hvis du selv er forhindret i at deltage. Hvis der er venteliste kan vi hjælpe med at skabe kontakt, men der er ingen garanti.

OBS:
Hvis du bliver syg med symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet, må du ikke møde op til workshoppen. Dette gælder også, hvis der er personer i din husstand, der har symptomer, eller er bekræftet smittet. Ifølge myndighedernes anvisninger skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Det er ikke muligt at få refunderet betalingen, hvis du bliver syg eller har symptomer på Covid-19, eller anden sygdom.

Hvis workshoppen bliver aflyst, kan du vælge enten at få en rabatkode, eller få pengene retur.

Workshoppen bliver aflyst, hvis
1) Yoga Collective bliver pålagt at lukke af myndighederne
2) Yoga Collective bliver pålagt at mindske antallet af deltagere betragteligt
3) underviseren, eller en i dennes husstand har symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet

Der ydes ikke kompensation for forhåndsbookede togbilletter/hoteller o.lign.

Uddannelser
Tilmeldingsproceduren foregår som det fremgår af beskrivelsen af uddannelsen.

Tilmelding er altid bindende og refunderes hverken helt eller delvist ved afmelding.

Handelsbetingelser og retningslinjer for uddannelser i forhold til Covid-19


Hvis du bliver syg eller har symptomer på Covid-19

Hvis du bliver syg med symptomer på Covid-19, eller er bekræftet smittet, må du ikke møde op til undervisning. Dette gælder også, hvis der er personer i din husstand, der har symptomer, eller er bekræftet smittet. Ifølge myndighedernes anvisninger skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 48 timer.

Der ydes ikke økonomisk kompensation for fravær, hverken Corona-relateret eller af anden årsag. I nogle tilfælde vil det være muligt at deltage på et lignede modul/kursus på et senere tidspunkt. Dette kan være mod en ekstra betaling.

Hvis du får symptomer på Covid-19 i løbet af undervisningen, skal du informere underviseren og tage hjem. Hvis du får konstateret Covid-19 indenfor en uge efter deltagelse i undervisning, så giv os besked om det.

Hvis Yoga Collective bliver pålagt at lukke pga. Coronavirus
Hvis Yoga Collective bliver pålagt at lukke som følge af myndighedernes påbud i forhold til
Coronavirus, Covid-19, efter at uddannelsen er startet, vil undervisningen blive flyttet til en online platform, og afholdt der. Det gælder også, hvis Yoga Collective bliver pålagt at mindske antallet af deltagere betragteligt, så alle tilmeldte deltagere ikke må være til stede i Yoga Collectives lokaler, eller anden valgt lokation, samtidig.

Der ydes ikke økonomisk kompensation for en sådan flytning, heller ikke hvis en deltager ikke
ønsker at deltage online.

Hvis Yoga Collective er nødt til at aflyse inden uddannelsens start refunderer vi
betalingen. Der ydes ikke kompensation for forhåndsbookede billetter/hoteller o.lign.

I det tilfælde hvor en del af undervisningen ikke lader sig overflytte til online undervisning, vil der blive fastlagt en ny tidspunkt for denne del. Der ydes ikke økonomisk kompensation for deltagere, der ikke kan deltage.

Hvis underviseren bliver syg
Hvis underviseren, eller en i dennes husstand har symptomer på Covid-19, eller er bekræftet
smittet inden eller i løbet af et undervisningsforløb, vil undervisningen blive aflyst og Yoga
Collective fastlægger en ny dato, hvor flest muligt kan deltage. Yoga Collective forbeholder sig
retten til at flytte undervisningen eller dele deraf til en online platform.